top of page

בשביל הקהילה

טל שמיר

מפקד מכלול עורף אזרחי של אוגדת עזה במילואים הכולל בתוכו את כל הרשויות של עוטף עזה. לפני כן פיקד על יקל"ר (יח' קישור לרשות) אשכול אחרי שורה של תפקידים בהתנהגות אוכלוסייה בפיקוד העורף. מזה למעלה מ-10 שנים עוסק בתחום החירום, הן בפן הצבאי, הן בפן האזרחי והן בצד המחקרי. מנחה היום צוותי חירום יישוביים ורשויות בתחום החירום, מכשיר צוותי חירום והתערבות ברשויות.

הכשרות

20181202_131031 (Copy).jpg

בניית תוכן לתרחיש ייחוס

התוכנית כוללת כתיבה של תרחיש הייחוס, איסוף כלל המענים מהמחלקות, ייעוץ למנהלים שנמצאים בפער ובניית מפרט אחיד למענה.
עריכת המענים לכלל מסמך מופע להצגת המענה בפני כלל המנהלים והנחיית הדיון, סגירת הפערים והגשת התיק.

20190127_124822_HDR.jpg

הכשרות מכלול אוכלוסייה

הגדרות מצבי חירום:

- מה זה חירום ברמה הפרטנית ועד הרשותית,

מה ההגדרה החוקית של מצב מיוחד/מצב חירום.

- יעוד מכלול אוכלוסייה בשגרה ובחירום,

תפיסת הפעלה.

- מבנה המכלול, תפקידי התאים השונים

ומנהלי התאים.

סדר פעולות לחירום:

מעבר משגרה לחירום.

נוהל יציאה לשטח, עבודת מטה במכלול, גיבוש תמונת מצב, הערכת מצב אוכלוסייה.

יחסי גומלין עם מכלולים אחרים וארגונים, התנהגות אוכ' בחירום ומענה נפשי ראשוני.

תרגיל רב שלבי המורכב ממספר תרחישים.

מכוננו מציע ליווי ודרת בהתאם לתהליכים ולמט

20181219_133411 (Copy).jpg

הכשרות צוותי צחי

תוכנית הכשרת כוללת: רקע על צח"י, קשר בין רשות לצח"י, מצבי חירום בקהילה, התנהגות אוכלוסיה בחירום, תפקידים בצח"י, נהלים בסיסיים, סדר פעולות, איסוף תמונת מצב ובניית הערכת מצב.


כלים נוספים: מענה נפשי ראשוני, הצטרפות והולכה, מודל ממ"י (מענה מיידי ראשוני).
איתור וניהול סיכונים כבסיס לתכנית עבודה שנתית למניעה וצמצום השפעת מקרי החירום על הקהילה.


מקרה בוחן:  התמודדות רב מימדית עם אירוע בקהילה.

לווי והנחייה

randsviva12 (Copy).jpg

מפגשי חיבור בין-דורי בקהילה

בשביל הדורות

מה בין נכד לסבא? שיתוף פעולה! נכד וסבא אלו דימויים הנועדו להמחיש את הקרבה והחום ששיתופי פעולה כאלו מייצרים וגם את הפער הגילאי והיכולת להיתרם ממנו.

 

תכנית אשר כוללת סדרה של מפגשים, אשר מטרתה ליצור סינרגיה ובניית שותפויות ברות קיימא ובין-דוריות בתוך הקהילה שלכם. הפעילות מבקשת לחזק את לכידות הקהילה ולייצר שיח ומפגש בין חברי הקהילה- ילדים, בני נוער, מבוגרים ואוכלוסייה וותיקה סביב פרויקט קהילתי אינטגרטיבי אשר עונה על צרכי הקהילה. המפגש סביב פרויקט משותף, יוצר תחושה בקרב חברי הקהילה של מסוגלות, ונכונות למעורבות חברתית בקהילה. המפגשים ילוו על-ידי מומחי תוכן מטעם מהמכון.

20190129_183538_HDR (1).jpg

לוויי והנחייה לצוות חינוך קהילתי

בשביל היעדים

מכוננו מציע ליווי לצוותי חינוך קהילתיים באשר הם: קיבוצים, מושבים, יישובים קהילתיים וכו', ומשך הזמן שלו עשוי להשתנות בהתאם למטרות שהוגדרו בשיתוף עם מנהל\ת החינוך, ועדת הנוער, בעלי תפקידים והורים. הליווי מסייע במימוש תכנית בזמן אמת ומתן סיוע בהוצאתן לפועל של תכניות עתידיות לקידום וניהול הקהילה. אז מה יינתן במהלך הליווי? במהלך המפגשים נעבוד לפי תכנית מסודרת בהתאם לתהליכים ולמטרות שהוגדרו, יינתן ליווי פדגוגי וארגוני-מקצועי, הנחייה של צוותי הדרכה, שילוב הורים וגיוסם לתהליך מתוך תפיסה חינוכית הרואה את הקהילה כחלק בלתי נפרד מהתהליך החינוכי. 

bottom of page