top of page

בשביל החינוך- בשביל מה?

משינה שרו " אז למה לי פוליטיקה עכשיו?..."  זה קצת מזכיר לנו את השאלות שכוונו לעבר המכון בראשית דרכינו. "אז למה לכם קהילה עכשיו?"  למה? כי חינוך הוא נר לרגלינו, כי קהילה היא עוצמה, כי חיברות מקיימת ומפתחת. כי הובלה והנהגה  מותאמת- לקהילה ולתעסוקה ולצבא ולצוותי חינוך ולתעסוקה. זכינו לראות שינויים נרקמים כתוצאה מתהליכים שהובלנו במשותף אל מול קהילות וארגונים ואנחנו רוצים לומר לכם משהו – אי אפשר בכלל לכמת את זה לתמורה, זה למה.

אודות

פיתוח תכניות הדרכה

פיתוח תכניות, מערכים והכשרת מדריכים מהווים את מוקד העניין והמקצועיות של המכון. תהליך העבודה משלב איתור ומיפוי צרכים, בניה והכשרה של הצוותים.

חוסן והתמודדות עם מצבי לחץ

"בשביל החינוך" ממוקם פיזית בעוטף עזה, מקום מגורינו. אנו למודי ניסיון בכל הנוגע להתמודדות עם מצבי לחץ ופיתוח חוסן.

 

לימוד והכשרה של קהילות, צוותי חירום, נהלים בקהילה וצוותים חינוכיים להתמודדות בחירום ובמצבי קיצון. זאת באמצעות מציאת מקורות העוצמה לפיתוח חוזקה של כל קהילה. ההכשרות מלוות בסיורים לימודיים ועוצמתיים באתרים ומקומות בהם ההתמודדות היא עניים שבשגרה.

צוותי חינוך

ליווי, הכשרות, וסדנאות לצוותים החינוכיים מתוך רצון לתת מענה מקצועי, כלים ישימים ודרכי פעולה ברורות בעבודה החינוכית.

*ילדים ונוער - אנו מעניקים כלים עכשוויים המותאמים למציאות המשתנה על מנת לאפשר לבני נוער לעבור את גיל ההתבגרות באופן מוצלח באמצעות סדנאות, תכניות העצמה ואימון בתוך בית הספר ומחוצה לו.

bottom of page