התוכן העיקרי

הודעת התראה

הכשרה לוועדות נוער

ועדות נוער מטפלות באחד הנושאים הרגישים והחשובים ביותר במערך הקהילתי.

היכולת לבנות ולהפעיל מערכת פעילות לילדים ולנוער בישוב משפיעה על הקהילה באופן המידי וכן בטווח הרחוק, הן בהיבטים של שותפות ועשייה והן בהיבטים של המשכיות היישוב.

אנשי הועדה פועלים לרוב מתוך רצון להשפיע ולעשות למען הילדים והנוער בישוב, אך לא תמיד מגיעים עם רקע מקצועי וידע מותאם.
בתהליך המוצע ירכשו אנשי הועדה כלים להנעת תהליכים, בניית חזון ומטרות המתאימים ליישוב שלהם. כמו כן, נלמד כיצד לאתר את צרכי הנוער, ההורים והקהילה שמהווים בסיס לבניית תוכנית עבודה.
תוכן המפגשים:

צרכים של ילדים, צרכים של מתבגרים, צרכים של הורים, צרכים של קהילה:
הקהילה היא חלק מה"מובן מאליו"  שבו אנו חיים.  בפעולת איתור הצרכים ננסה להתבונן על מובן מאליו זה מזוויות אחרות. נתבונן על הקהילה מזוויות אלו באמצעות יציאה לשטח וליקוט נתונים.  מידע זה יסייע לנו לחשוף את הצרכים הגלויים והסמויים מהעין.

גיבוש אמירה חינוכית ערכית של היישוב
מפגש שיתמקד כולו בתהליך בניית חזון חינוכי ליישוב, מהם הדגשים בכתיבת חזון, כיצד מחברים אליו מטרות ויעדים.

עקרונות לבניית מערכת חינוך קהילתית:
הגדרת חזון, בחינת נקודות חוזק וחולשה, ערכים, הגדרת מטרות ויעדים, קביעת דרכי פעולה.

עבודה מול גורמים, מדריכים, תנועה, מועצה וארגונים נוספים.
כיצד  מנצחים על התזמורת כאשר כל אחד מהשותפים לעשייה מגיע מארגון אחר?

פיתוח ואיסוף משאבים:
גיוס משאבים מהקהילה מתייחס למשאבים המגיעים מחברי הקהילה של היישוב.  אם באופן אידיאולוגי ואם במתן שירותים בפועל. זהו, פעמים רבות, המקור הזמין ביותר העומד לרשות היישוב, ממש "מתחת לאף". יחד עם זאת, מקור זה אינו מנוצל תמיד במידה הנכונה וארגונים רבים אף נמנעים לחלוטין מלפנות אליו.
נסתכל על הקהילה של כל אחד ואחת מהמשתתפים ונאתר משאבים קיימים בקהילה, נלמד כיצד יש לפנות לגורמים השונים ואיך לגייס אותם למטרות המשותפות של כולם.

 בנייה ארגונית של המערכת
כיצד בונים מערכת חינוכית שתהווה בסיס איתן ויציב לילדים לנוער ולקהילה? מהם התפקידים הנדרשים ומהי האחריות של כל אחד?