התוכן העיקרי

הודעת התראה

קהילה והורים

הצעה לבינוי ופיתוח קהילתי בגישת שלושת המעגלים: מה קורה לנו?קהילות הישובים הכפריים, מושבים וקיבוצים, עוברות בעשור האחרון תהליכים משמעותיים ומתמודדות עם שינויים רבים, כתוצאה מקליטה וצמיחה דמוגרפית. שינויים אלו מחייבים…
סמכות, משמעת וגבולות מדריכים רבים מתמודדים עם השאלה כיצד לשמור על סמכות מול מתבגרים ברמה היום יומית. ברור להם כי עליהם להיות סמכותיים מול הילדים על מנת לחנך אותם ולאפשר…
משפחות רבות בישראל מתקשות לסגור את החודש. הרצון להעלות את רמת החיים, יוקר המחייה ועלייה ברמת הצריכה מביאה משפחות רבות למצב קבוע של מינוס בחשבון הבנק ועקב כך הן נאלצות…
ועדות נוער מטפלות באחד הנושאים הרגישים והחשובים ביותר במערך הקהילתי. היכולת לבנות ולהפעיל מערכת פעילות לילדים ולנוער בישוב משפיעה על הקהילה באופן המידי וכן בטווח הרחוק, הן בהיבטים של שותפות…