התוכן העיקרי

הודעת התראה

פיתוח תוכניות ומערכי הדרכה

פיתוח תכניות הדרכה, מערכים והכשרת מדריכים מהווים את מוקד העניין והמקצועיות שלנו- לכן אנו מנקזים את הידע והניסיון שצברנו במהלך השנים יחד עם הבנה של צרכי הלקוח. יחד אתכם אנו מאתרים את צרכי המערכת בתחום פיתוח ההדרכה, מיומנויות, מערכי הפעלה או הכשרה , בונים את המערך ומכשירים את צוותכם להפעיל אותו באופן המיטבי.

 

בין לקוחותינו הרבים מדרשות, מוזיאונים, ארגוני חינוך, ארגוני סביבה, מערכות חינוך חברתי קהילתי, קיבוצים, תנועות נוער ומועצות אזוריות.
קצת מהתוכניות שפיתחנו:


"מזרע ועד לחם" -מרכז ג'ו אלון.
מערך זה נכתב עבור מרכז רימון שליד קיבוץ להב, לאחר שצוות האתר ביקש להרחיב את הפעיולת במקום לכיוון החקלאות וההתיישבות הקדומה באזור.

בפרויקט החדש אנו מחיים את המסורות החקלאיות הקדומות של ארץ ישראל ומחברים את הילדים לאדמה, לחי ולסביבה דרך מפגש המערב את כל החושים וחוויה דרך משחק והתנסות.

התוכנית כוללת הכנה לפני הגעה לאתר ופעילויות נוספות אחרי שהמבקר עזב את האתר. זוהי חוויה מתמשכת לאורך כל השנה.

 כחלק מהפרויקט כתבנו ספר הפעלה הכולל חומר רקע והפעלות שונות, תכנית הדרכה מפורטת וכמו כן הכשרנו את צוות האתר להדרכה על פי גילאים שונים. 

 

הכשרת מדריכים לפרויקט פסולת בחברה הבדואית

פיתוח תוכנית ייחודית עבור החברה להגנת הטבע. התוכנית כללה הכשרה של מדריכים להנחיה והדרכת קבוצות ביישובים הבדואים בתחום צמצום הפסולת, הפרדה במקור ושימוש במערכות אצירת הפסולת אשר נפרסו ביישובים. 
במהלך ימי ההכשרה רכשו המדריכים ידע וניסיון במושגים הקשורים לפסולת, קיבלו כלים להעברת הנושא בקבוצות הפעולה הייעודיות, ורכשו כלי הדרכה והנחיה לצורך עבודתם כנציגי הפרויקט.

בתהליך חינוכי זכו המשתתפים להכיר את המושג פסולת, מבחינה אישית וחינוכית -----זיהו נקודות אישיות המקשרות אותם לחוסר הנעימות שבסביבה מלוכלכת------למדו מהי פסולת, מה ההשלכות שלה------נחשפו לפתרונות השונים------זיהו נקודות בהם הפתרונות יוכלו לבוא לידי ביטוי בחייהם הפרטיים ובסביבת ההוראה שלהם-----וקיבלו כלים להעברת הנושא והטמעתו בקרב קהלי היעד