התוכן העיקרי

הודעת התראה

מיצוינות

"מודל מיצוינות" הינה תפיסת עולם המבוססת על "חשיבה תוצאתית", ניהול מעתיד להווה ו"ניהול עפ"י יעדים" –mbo שפותחה ב"קריית חינוך דרור".
בתוך המציאות של החניכים המורכבת והעמוסה עמד אתגר בעיני המפתחים : היכולת למפות כל חניך ולכוון מאמצים פרטניים לקידומו. בתוך סך ההתרחשות בסביבה שלו.
מטרת התפיסה הינה לאפשר לכל חניך התקדמות ומיצוי אישי בתחומים בהם הוא רוצה להתפתח, או סקרן לפתח. מילת המפתח שעומדת בבסיס הרעיון היא "מיצוי –מיצויינות".

הנחת היסוד בתהליך הייתה כי חניך שימצה עצמו בתחום מסוים, יחווה חווית הצלחה. באמצעות ליווי והדרכה של המדריך הוא יוכל ללמוד כלים להתקדמות אישית, אותם ניתן יהיה להעביר מתחום אחד לאחר. כך למעשה תורמת המיצויינות למצוינות.
בראיה חינוכית, עבודה על פי מודל "המיצוינות" מהווה הזדמנות לספק כלי ממשי לחניך לשיפור תהליכי ההתנהלות האישית. עבודה כזו מהווה הזדמנות להמחיש לחניך כי הוא יכול להשיג מטרות שהציב לעצמו, ולמעשה מהווה "מתנה לחיים" - כלי משמעותי שהוא יכול לרכוש ככישורי חיים.

גם הצוות החינוכי, נדרש להגדיר מטרות ויעדים אישיים וצוותיים. הצבת היעדים האישית והחתירה להשגתם עשויה להביא לטיוב והתייעלות בעבודת הצוותים.
במהלך השנים נוצרה ההבנה כי כדי שמדריך יוכל ללוות חניך בתהליך, עליו להתנסות בעצמו, "על עצמו" בתהליך דומה.רק מדריך שהבין "דרך הרגליים" משמעות אמיתית של התחייבות ליעד, השקעת מאמץ בהשגתו, ויתור על תחום אחד לטובת אחר וכולי מסין היטב מה ניתן להשיג בדרך זו ומה זה דורש. כך הוא יכול להיות מלווה אמיתי ואמפתי לחניכיו.

השלבים בתהליך:

בירור– תהליך אבחון אישי לאיתור תחומי עניין או פערים.

הצבת יעד– התחייבות לכיוון עבודה מסוים.

בניית תכנית להטמעתו של היעד.

ניהול וביצוע התהליך– העבודה בפועל לאורך תקופת זמן להשגת היעד.

משוב על התהליך– ביצוע תהליך למידה, הפקת לקחים וסגירה של כלל התקופה.