התוכן העיקרי

הודעת התראה

מטרת התוכנית העצמה וחיזוק בני הנוער המשתתפים בתכנית, איתור יכולותיה וכוחותיהם, תמיכה בשלב גיבוש הזהות ואימונם להיות מבוגרים מצליחים. תכנית זו שמה לה למטרה לעזור לנוער לעזור לעצמו. לחלץ אותם…
רקע: האירועים הביטחוניים האחרונים בארץ זוכים לחשיפה מרובה בתקשורת על כל סוגיה, כמו גם ברשתות החברתיות ובווטסאפ. הצפת המידע המורכב והגרפי נותן אותותיו באופן מובהק בקרב ילדים ומתבגרים אצלם אנו…
"מודל מיצוינות" הינה תפיסת עולם המבוססת על "חשיבה תוצאתית", ניהול מעתיד להווה ו"ניהול עפ"י יעדים" –mbo שפותחה ב"קריית חינוך דרור". בתוך המציאות של החניכים המורכבת והעמוסה עמד אתגר בעיני המפתחים…
רכיבה על אופני שטח מזמנת אתגרים אישיים וקבוצתיים לרוב. המאמץ הקבוצתי המתמשך מתחבר לתהליך ההתמודדות עם השטח, עם האופניים והאינטראקציה הקבוצתית. במהלך הפעילות מתנסים כל הרוכבים בשלל תרגילים וסיטואציות, המכוונים…