התוכן העיקרי

הודעת התראה

הכשרה למועצת תלמידים ונוער ברשויות

מועצת הנוער ברשויות מייצגת את מגוון בני הנוער ביישובים ופועלת למענם. המועצה כוללת את כול מסגרות החינוך, הפורמליות והבלתי פורמליות (בתי ספר, מרכזים קהילתיים, תנועות נוער וארגוני נוער) ואת כלל אוכלוסיית בני הנוער. למועצה ונציגיה יכולת השפעה רבה על התנהלות הנוער ביישוב, השפעה שלצידה  אחריות רבה ולא מעט מתחים נלווים. בשל כך, ישנה חשיבות רבה בלימוד התפקידים, בהבנת  אופן ההתנהלות ובתכנון תכנית פעולה, יחד עם השיקולים השונים הנלווים להחלטות.

מטרות:

ü      עריכת תיאום ציפיות, הגדרת מטרות המועצה .

ü      בניית תפיסת ההפעלה של המועצה.

ü      בניית נהלים כלליים למועצה.

ü      חלוקה לוועדות על בסיס איתור צרכים ובניית נוהלי עבודה לכל ועדה .

ü      הגדרת נוהלי עבודה בין הנציגים לבין עצמם מחד, וביניהם לבין המנחה הרשותי ויחידת הנוער.

ü      הגדרת חזון ותפקידו של  כל אחד מהנציגים.

ü      כיצד ליצור ולשמור את הקשר בין הבוחר לנבחר.

ü      הכרת האמנה של מועצות תלמידים ונוער, והקוד האתי לנציג נבחר.

 

בין היתר נלמד את הכישורים והמיומנויות הבאים:

ü      תהליך קבלת החלטות .

ü      התמודדות עם קונפליקטים, פתרון הוגן, התמודדות עם משברים.

ü      כלים להערכה, תפקידו של משוב.

ü      כיצד לבצע מיפוי שטח לעבודת המועצה.

ü      כיצד לאתר צרכים של הנוער ביישוב.

 

אופן ההפעלה:

3 סדנאות ממוקדות הכוללות הסבר על כל אחד מהנושאים, למידה, התנסות והפקת תוצרים.

משך כל סדנה 2.5 שעות.